Dreptul insolventei

 • Redactarea cererii de deschidere a procedurii insolventei, precum si a documentatiei aferente;
 • Numirea ca si lichidator judiciar a societatii;
 • Reprezentarea si asistarea juridica in relatia cu administratorul/lichidatorul judiciar, in situatia in care este numit alt lichidator;
 • Reprezentarea si asistarea juridica in fata judecatorului sindic, in cadrul dosarului de instanta avand ca obiect procedura de insolventa a societatii;
 • Reprezentarea si asistarea juridica in relatia cu creditorii societatii (institutii ale statului, persoane juridice sau persoane fizice);
 • Redactarea documentelor necesare pe parcursul procedurii de insolventa a societatii (intampinari la contestatiile formulate de catre creditori la tabelul creantelor societatii, raspunsuri la solicitarile scrise ale administratorului/ lichidatorului judiciar sau cele ale judecatorului sindic pe parcursul intregii proceduri de insolventa, etc).
 • Asistarea si reprezentarea la adunarile creditorilor, convocate de catre administratorul/lichidatorul judiciar al debitorului;
 • Formularea si sustinerea contestatiilor la tabelul creantelor societatii debitoare;
 • Reprezentare si asistenta juridica in vederea contestarii actelor efectuate de catre administratorul judiciar/lichidator, in situatia in care acestea nu servesc intereselor clientului sau nu au fost intocmite in conformitate cu prevederile legale;
 • Efectuarea demersurilor necesare in cee ace priveste urmarirea respectarii de catre debitor a planului de reorganizare aprobat de catre judecatorul sindic in cadrul procedurii de reorganizare;
 • Asistenta juridica si reprezentare in toate demersurile procesuale in cadrul procedurilor de antrenare a raspunderii administratorilor ;
 • Redactare de opinii juridice in materia insolventei;
 • Asistarea si reprezentarea clientilor in cadrul procedurilor de adjudecare a bunurilor in cadrul procedurii insolventei;
 • Reprezentare si asistenta juridica in ceea ce privesc actiunile care au ca obiect atragerea raspunderii administratorului societatii;
 • Exercitarea cailor de atac in ceea ce priveste atragerea raspunderii administratorului societatii;
 • Consultatii juridice, reprezentare si asistenta juridica privind efectuarea oricarui demers si a oricarei actiuni care implica procedura insolventei.