Dreptul muncii

 • Consultanta juridica privind redactarea, modificarea si executarea contractelor individuale si/sau colective de munca;
 • Redactarea Regulamntelor de Ordine Interioara; implementarea, monitorizarea si aplicarea normelor si politicilor interne;
 • Asistenta juridica in ceea ce priveste procedura de concediere individuala sau colectiva si de aplicare a sanctiunilor disciplinare;
 • Acordarea de asistenta juridica in ceea ce priveste incetarea contractelor individuale de munca, prin demisie sau cu acordul ambelor parti;
 • Acordarea de asistenta juridica, redactarea acordurilor de neconcurenta si de confidentialitate;
 • Reprezentarea in fata instantelor de judecata in cauzele referitoare la conflictele de munca;
 • Reprezentare si asistare juridica fata organelor de control si administrative competente in anchetarea de accidente de munca avand ca rezultat vatamarea corporala a unuia sau a mai multor angajati;
 • Reprezentare si asistare juridica in fata organelor de control si administrative competente in constatarea de nereguli privind nerespectarea de catre angajator a legislatiei in domeniul muncii.
 • Reprezentare in relatia cu angajatorul privind litigile legate de neplata salariilor datorate pentru munca prestata;
 • Contestarea deciziilor de concediere ale angajatorului sau a masurilor administrative ori disciplinare dispuse de catre acesta impotriva angajatului pe parcursul derularii contractului individual de munca;
 • Reprezentare si asistare juridica in fata organelor de control si administrative competente in anchetarea de accidente de munca avand ca rezultat vatamarea corporala a angajatului;
 • Reprezentarea in fata instantelor de judecata in cauzele referitoare la conflictele de munca.
 • Reprezentare in relatia cu angajatorul privind litigile legate de neplata salariilor compensatorii datorate ca urmare a concedierilor colective efectuate de catre societati cu capital privat, mixt sau exclusiv de stat;